תנאי שימוש/תקנון באתר, בחנות וברשימת התפוצה

ברוכים הבאים ל ayahod.com

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
בעצם השימוש באתר כולל הבלוג, הפרסומות וכל מה שנכלל באתר, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש.  

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את תנאי השימוש/התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

צד א'

"בעלת העסק"- בעלת האתר, הרשימה וכל מידע או פרסומת, גב' איה הוד ניקולא כתובת: משה וילנסקי 15, כפר סבא

טל:  054-7433800, דוא"ל:  office@ayahod.com

צד ב'

"המשתמש" – כל מי שגלש באתר או לא סירב לקבלת מסרים ופרסומת מבעלת האתר.

הסכמת הצדדים

1. הגלישה באתר והשימוש במידע או קבלת הפרסום שנמסר ברשימת התפוצה הינה ע"פ התנאים בתקנון זה. כל פעולה או עצם הגלישה באתר או קבלת המסרים מרשימת התפוצה מעידים כי הסכמת כמשתמש, עם כל התנאים המופיעים בתקנון שלמעשה מהווה הסכם בייננו.

2. האתר והרשימה כוללים בין היתר אפשרות לרכישת שירותים ומוצרים לרבות קורסים דיגיטליים, הרצאות, סדנאות ומוצרים פיזיים כגון תוספי מזון, צמחי מרפא וכד'.

3. מחירי ומגוון השירותים והמוצרים משתנים מדי פעם, והרכישה מתבצעת באמצעות העברה בביט או כרטיסי אשראי או העברה בנקאית או באמצעי תשלום אחר. בעלת העסק רשאית לעדכן מחיר ומוצר בכל עת.

4. מסירת פרטי משתמש מהווה הסכמה לקבל דברי דואר מכל האתרים והנכסים שברשות בעלת העסק בכל ערוץ תקשורתי לרבות פרסומת והצעות שונות, לרבות הצעות לרכישת מוצרים ושירותים.

5. בכל עת יכול המשתמש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה. בעלת העסק אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מדליפת מידע שלא בשליטתה.

6. המשתמש מתחייב למסור את פרטיו שלו בלבד ולא להשתמש בפרטים אשר לא שייכים לו ו/או שייכים לאדם אחר.

7. מוסכם כי במידה והמשתמש לא יעמוד בתנאי לעיל הוא מודע לכך שהוא מפר חוק ויהיה מחויב לפצות את בעלת העסק בהתאם לחוק.

8. המשתמש מתחייב כאמור להסיר כל אחריות מבעלת האתר בכפוף לתנאים המופעים בתקנון זה.

9. כמו כן מתחייב המשתמש שלא לדרוש פיצוי כזה או אחר מבעלת האתר מפאת תקלות שאירעו מסיבות טכניות ובתום לב.

אחריות

תוכן האתר נועד לספק מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ מקצועי או להכשיר מטפלים. אין להסתמך על המידע באתר כעל מקור בלעדי, או כתחליף לייעוץ, טיפול, אבחון, השגחה וחוות דעת של רופא מוסמך. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר הוא סיכון שכולו של הגולש ובאחריותו.

כמקובל בתחום הרפואה המשלימה, התאמת טיפול נעשית באופן אינדווידואלי וספציפי לכל אדם, כל מקרה לגופו, לכן יש להתייחס אל התכנים באתר בזהירות ואין להסתמך עליהם.
חלק מהמידע הינו בגדר דעה אישית של הכותבת בלבד ואינו מתיימר להתאים לכל אדם. השימוש והצפייה באתר הינם באחריות הגולש בלבד ואין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות או חובות כלשהם של הכותבת לכל נזק ישיר ו/או עקיף העלול להיגרם כתוצאה משימוש לא מוסמך במידע זה.  

תכני האתר ושרותיו מסופקים על בסיס של "כפי שהם", האתר אינו גורס או אינו מתחייב שתכני האתר או שרותיו ימלאו את כל הצפיות והדרישות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכניו או שרותיו יהיו מדויקים תמיד ונקיים מטעויות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכניו יהיו מושלמים ומועילים תמיד. האתר מתחייב שתכני האתר יתוקנו במידה ותמצאנה טעויות בהם. 

האתר אינו מכיל את כל המידע הרלבנטי על מצבי בריאות שונים או מידע על כל המחלות, ואין להשתמש בתכנים באתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות ומחלות. אם קיים חשש לבעיה רפואית, פנה מיד לרופא המטפל ופעל עפ"י הנחיותיו. במצבי חירום רפואיים יש לפנות לבית החולים ו/או להיוועץ מיד עם רופא מומחה. השתהות במצבים אלו עלולה להיות מסכנת חיים.

המידע והתכנים באתר ניתנים ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי ayahod.com או בעלי האתר ו\או כלפי צוות הכותבים, העורכים, והיועצים המשתתפים בעריכתו.

זכויות יוצרים

כל האלמנטים באתר, לרבות, השם והסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התוכנה וכל מידע אחר מוגנים בזכויות יוצרים על-פי חוק. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.

שימוש חוקי באתר

המשתמש מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד באתר, ולא לפגוע באתר ו/או במשתמשים אחרים בו בכל דרך לרבות בפרטיותם ו/או כבודם ו/או שמם. המשתמש מתחייב לא להעביר באמצעות האתר ו/או להפנות כלפיו כל אפליקציה, לרבות וירוסים ו/או תוכנות מעקב אשר עלולות לפגוע בזמינות האתר ו/או ליצור נזק כלשהו לפעילותו התקינה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות לגורמי החוק בכל שימוש לרעה באתר, ו/או לחסום את המשתמש הפוגע משימוש עתידי באתר ללא צורך בהתראה מוקדמת.

שמירה על פרטיות

האתר מתחייב בזאת לשמור שמירה מלאה על פרטיות הגולש. פרטים שיזין גולש לרשימות תפוצה של האתר על-פי בקשתנו המפורשת (לדוגמא לצורך קבלת עדכונים ומאמרים) ישמשו אותנו גם לצרכים סטטיסטים שונים, ולא יזהו את הגולש אישית. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לכם מעת לעת, הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים או המפרסמים שלנו.  

בכל עת עומדת הזכות לגולש להורות על מחיקתו מרשימת התפוצה של האתר על ידי לחיצה על כפתור ההסרה המופיע כדרך קבע בכל מייל שנשלח או בקשה ישירה למייל: office@ayahod.com

בכל מקום בדפי הנחיתה ובאתר האינטרנט בו מוצע לגולש לקבל דבר מה כגון מדריך, ספר, או סרטון מתנה או כל מידע אחר, הגולש שממלא את פרטיו מאשר בזאת קבלת דיוור ופרסומת מאיה הוד ניקולא ומאשר את התקנון.

שימוש בחנות

המוצרים – תוספי התזונה המובאים בפניכם נבחרו בקפידה לאחר פגישות אישיות שלי עם היצרנים והרוקחים, בחינה של תהליך הייצור ומשוב מאוכלוסיה שהתנסתה בהם ב 16 שנים האחרונות.

תוספי תזונה אינם תרופות ואינם מחליפים כל תרופה שנרשמה לכם על ידי הרופא. אין בנטילת תוספי תזונה בכדי להחליף כל טיפול רפואי או תרופה שאתם נוטלים בהוראת הרופא. תוספי התזונה המומלצים או נמכרים באתר אינם מתאימים לכל אחד ולכל מצב. יש להיוועץ בנטורופת להתאמה אישית של תוספי התזונה ובכדי לשלול השפעות נגד או התנגשות עם תרופות.

מדיניות ביטולים/החזרת מוצרים – על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 אין אפשרות לבטל ולהחזיר תוספי תזונה. למרות האמור, ישנם מצבים מיוחדים בהם נחליט לאפשר ביטול / החזרה של העסקה וזאת בכפוף למקרה הפרטי. אנא צרו איתנו קשר ונעזור כמיטב יכולתנו.

משלוחים – אנחנו שואפים להוציא כל הזמנה למשלוח כבר בשני ימי העסקים לאחר אישור התשלום. עם זאת ישנם מצבים מיוחדים בהם לא נוכל לעשות כן ואז ניצור עמכם קשר ונעדכנכם בהתאם. אפשרויות המשלוח הם: דואר רשום, שליח לנקודת איסוף מוסדרות, שליח עד הבית. ישנה אפשרות לאיסוף עצמי בתיאום.

גלישה מהנה ופוריה
כל דרכי ההתקשרות עמנו מפורטות בדף צור הקשר