New Page 1

ראשי > רפואה נטורופתית > אתיקה וקווים מנחים

 

אתיקה וקווים מנחים

אחד הקווים המנחים החשובים ביותר עבורי, הוא בראש ובראשונה  ההגדרה של מי הוא מרפא / מטפל?  הגדרה יפה שאימצתי לליבי והולכת איתי לכל מקום:

"מרפא הוא אדם היוצר מרחב, שבו יכולים אנשים אחרים לחוש די בנוח כדי לרפא את  עצמם".
 

כשאדם מבקש לטפל בעצמו, הוא יוצר מציאות מאפשרת של מרחב לריפוי להתחיל את פעולתו כבר ברמה הלא נראית לעין. גם אם הדבר לא מודע, מתחיל איזשהו תהליך פנימי של האדם עם עצמו, מתרחשת בחירה.

 

אני עושה שימוש בכלים המופלאים העומדים לרשותי, על מנת לאפשר את המרחב הזה שמפעיל באדם את מערכת הריפוי הטבעית. 

סודיות – מחויבות

הנטורופת מחויב לסודיות כלפי הלקוח, ולשם כך עליו לנקוט באמצעי זהירות. עליו להבהיר את הכללים על שמירת הסודיות ומחויבות כלפי לקוחו, לאנשים איתם יצר קשר מקצועי, אם זה ארגון, קבוצה, בני זוג או משפחה.
סודיות זו תישמר בין הלקוח לנטורופת. הלקוח הינו אדם בודד, קבוצה, ארגון.
כנדרש מכל האמור – כל חומר כתוב, מוקלט, יישמר בסודיות ראויה ובמקום המתאים לכך.
הנטורופת ישמור בסוד כל מידע הנוגע ללקוח. המידע יימסר אם נדרש או מותר עפ"י החוק או בהסכמת הלקוח ותוך שיקול דעתו המקצועית.

שימוש במידע חסוי

הנטורופת לא יפרסם, יחשוף בכתובים, הרצאות או כל אמצעי תקשורת אחרים, מידע, תוצאות התערבות שהושג במהלך עבודתו ואשר יאפשר זיהוי אישי של לקוחותיו, אלא אם האדם הסכים ונתן מראש אישור בכתב.

תקנון האתיקה והפרקטיקה של

האגודה הישראלית לנטורופתיה ותזונה טבעית

(מתוך האגודה הישראלית לנטורופתיה ותזונה טבעית)

תקנון האתיקה נכתב על ידי הועד המנהל של האגודה בשיתוף יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים. הדגם המנחה דומה לתקנון הקיים בארה"ב. התקנון קובע דפוסי התנהגות מקצועית ואתית שחברי האגודה מחוייבים לנהוג לפיהם.
 

בתקנון האגודה מופיעים עקרונות היסוד לפעולת המטפל הנטורופתי המחייבים כל חבר באגודה, ומשמשים בסיס להגדרת תחום פעולתו של הנטורופת, לקבוע ולשמר סטנדרטים גבוהים של הטיפול הנטורופתי, לסייע לקידום הנטורופתיה בארץ, לעודד הגינות, אחריות ושיתוף פעולה בעבודת הנטורופתים והם:

 

משימתו הנעלה והבלעדית של הנטורופת הינה לרפא אנשים חולים על פי עקרונות הרפואה הטבעית – ד"ר ג'ון שיל (במאה ה-19-18).

 

יעד הטיפול הינו האדם בשלמותו (כוליות).

 

הנטורופת יעודד את מטופליו להיות חלק פעיל בתהליך הריפוי.

 

הנטורופת יעבוד ביושר, בהגינות ובאחריות – כמתחייב בשבועת הנטורופת.

 

הנטורופת יבקר את איכות עבודתו ויהיה מודע לצורך בהתייעצות עם עמיתים או עם מומחה אחר במקרים בעייתיים או אחרים.

 

הנטורופת יהיה מודע לצורך לעזור לעמיתיו למקצוע בפרקטיקה ובהרחבת הידע המקצועי שלו .

 

הנטורופת יימנע מלהתייחס לעמיתיו למקצוע בצורה שאינה מכובדת, אם בציבור ואם במגע עם מטופלים או עם סטודנטים.

 

הנטורופת יהיה אחראי להמשיך התפתחותו האישית והמקצועית בהשתלמויות ובלימודים נוספים, ויעקוב אחר התפתחויות וחידושים הנוגעים לעיסוקו.

 

איה הוד - נטורופתיה ורפואה משלימה

09-7677621

איה הוד - נטורופתית מוסמכת
איה הוד - נטורופתית מוסמכת
  © All Rights Reserved, Aya Hod 2017 Website by Nicolet Yaniv 2017  
איה הוד- נטורופתיה ורפואה משלימה
איה הוד- נטורופתיה ורפואה משלימה איה הוד- נטורופתיה ורפואה משלימה איה הוד- נטורופתיה ורפואה משלימה
המידע באתר זה אינו מהווה תחליף להתיעצות אישית עם רופא או נטורופת מוסמך, אין להסתמך על המידע כמקור מידע יחיד, שימוש ו/או צפיה בנתונים באתר מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש
generated in 0.0096 seconds.last modified on Mon, 12 Oct 2015 09:43:49
Web Analytics